Turite klausimų?   info@jojimoprekes.lt | +370 686 50517 | Kedrų g. 3, Vilnius

Prekių grąžinimas ar keitimas

Kokybišką, tačiau nepatinkantį daiktą, jeigu tai nėra balnas, galima reikalauti pakeisti, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas, nepraradęs prekinės išvaizdos ir turi prekės etiketę. Pirkėjas per 14 dienų nuo daikto pardavimo jam dienos, turėdamas įrodymus, kad daiktą pirko iš to pardavėjo, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku, kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Jei pardavėjas neturi pakeisti tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Tačiau, jei pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą ir pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama ar kiti teisėti pirkėjo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus. 


Grąžinant prekę atgal, prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Prekės grąžinimo išlaidas pardavėjas apmoka tik tuo atveju, jei prekė buvo nekokybiška.

Nekeičiamos ir negrąžinamos prekės: balnai, dovanų kuponai ir ne pagal savo paskirtį naudojamos prekės. Pinigai už dovanų kuponą negrąžinami.


Įsigijęs netinkamos kokybės prekę vartotojas turi teisę iš pardavėjo reikalauti netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke, arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, arba per protingą terminą neatlygintinai pašalinti daikto trūkumus, arba pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.


Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pirkėjas turi savo reikalavimus pateikti pardavėjui raštu. Pirkėjas privalo kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių interesų pažeidimą. Pardavėjas privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, jei reikia, pagrįstą dokumentais.


Kiti kilę nesutarimai tarp pirkėjo ir pardavėjo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.